dimecres, 21 d’agost de 2013

Un llibre de referència

Als peus de l'Aitana és un llibre escrit pels geògrafs Àngels Domenech García, Pablo Giménez Font i el filòleg Francesc-Xavier Llorca Ibi. Tal com resa el subtítol, el treball tracta sobre la toponímia i el paisatge des de Sella i, done fe que acomplix el prometut amb escreix.

Al llibre es recullen i s'analitzen més de 700 noms usats al terme de Sella per referir-se als diversos indrets que hi trobem. Però no només es limita a aquesta tasca ja que, de forma paral·lela a la toponímia hi trobem una anàlisi exhaustiva de l'història que acompanya a cada localització i elements del paisatge sellardo.

El text s'acompanya de nombroses fotografies i, a la fi del mateix trobarem un recull de mapes en escala 1/100 (!!) on podrem localitzar sobre el terreny tots aquells indrets descrits al llarg de l'obra.

El llibre és de lectura amena i, a més, es convertix en un manual de referència obligat per entendre millor les nostres eixides pels voltants i planificar-ne de noves.

Als peus de l'Aitana, edita Excm. Ajuntament de Sella
ISBN: 978-84-606-4316-6

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada